configuar dispositivos,

4 replies [Last post]
XoseM
Offline
Joined: 03/01/2007

pois non vai :(como non teño conexión á rede, a
instrucción "wget http......driver rt73." non a fixen e baixei o arquivo tar.gz
e copieino no directorio usr/src (para evitar líos). Fixeno dúas veces
(reiniciei tras cada unha) e estos son os resultados durante a segunda
instalación. - 'desempaquetei' linux* (non o poño aquí) -
'desempaquetei' o arquivo co driver

root@trisqel:/usr/src# unp RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6.tar.gz
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/WPA_Supplicant/
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/WPA_Supplicant/defconfig
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/WPA_Supplicant/README
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/WPA_Supplicant/driver_ralink.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/WPA_Supplicant/wpa_supplicant_example.conf
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/WPA_Supplicant/drivers.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/WPA_Supplicant/Makefile
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/WPA_Supplicant/driver_ralink.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/md5.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rt73.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/load
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtmp_def.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtusb_data.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtusb_io.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rt73sta.dat
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtmp_info.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/license
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtmp_wep.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/auth.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/README
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/mlme.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtmp_main.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/assoc.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/Makefile.4
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/md5.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/connect.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/ReleaseNote
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rt_config.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/wpa.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/auth_rsp.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/config.mk
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/mlme.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/wpa.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/Makefile.6
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/iwpriv_usage.txt
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/Makefile
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/ifcfg-rausb0
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtmp_type.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/unload
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/sanity.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtmp_init.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtmp.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtusb_bulk.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/oid.h
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rtmp_tkip.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rt73.bin
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/sync.c
RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/Configure
tar: RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6: marca de fecha sospechosamente antigua 1970-01-01 01:00:00
root@trisqel:/usr/src#
- cambiei á carpeta Module- e cando fago 'Makefile.6 Makefile' ...
root@trisqel:/usr/src# cd RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module
root@trisqel:/usr/src/RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module# cp Makefile.6 Makefile
root@trisqel:/usr/src/RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module#
- make
root@trisqel:/usr/src/RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module# make
make -C /lib/modules/2.6.18.6trisquel/build SUBDIRS=/usr/src/RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module modules
make[1]: Entrando no directorio `/usr/src/linux-2.6.18.6'
 Building modules, stage 2.
 MODPOST
make[1]: Saíndo do directorio `/usr/src/linux-2.6.18.6'
root@trisqel:/usr/src/RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module#
- make install
make -C /lib/modules/2.6.18.6trisquel/build \
    INSTALL_MOD_DIR=extra SUBDIRS=/usr/src/RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module \
    modules_install
make[1]: Entrando no directorio `/usr/src/linux-2.6.18.6'
 INSTALL /usr/src/RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rt73.ko
 DEPMOD 2.6.18.6trisquel
make[1]: Saíndo do directorio `/usr/src/linux-2.6.18.6'
Network device directory /etc/sysconfig/network-scripts
Module configuration file /etc/modprobe.conf
/sbin/depmod -a
root@trisqel:/usr/src/RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module#
- e reiniciei. Como non funcionaba, intentei seguir as instruccións do "readme" (algo diferentes), pero non existe (nin me deixa crear) o directorio wireless/rt73sta. Realmente non sei que significa e só intentaba seguir as instruccións ó pe da letra. Tampouco encontrei o teórico directorio "etc/sysconfig/network-scripts"
=======================================================================
Build Instructions: 
====================
1> $tar -xvzf RT73_Linux_STA_Drv_x.x.x.x.tar.gz
  go to "./RT73_Linux_STA_Drv_x.x.x.x/Module" directory.
  
2> $cp Makefile.4 ./Makefile    # [kernel 2.4]
  or
  $cp Makefile.6 ./Makefile    # [kernel 2.6]
  
3> [kernel 2.4]
  $chmod 755 Configure
  $make config     # config build linux os version

4> $make all      # compile driver source code

5> $cp rt73.bin /etc/Wireless/RT73STA/	  # copy firmware
 
6> $dos2unix rt73sta.dat
  $cp rt73sta.dat /etc/Wireless/RT73STA/rt73sta.dat    
  # !!!check if it is a binary file before loading !!! 
  
7> $load        
  #[kernel 2.4]
  #  $/sbin/insmod rt73.o
  #  $/sbin/ifconfig rausb0 inet YOUR_IP up
    
  #[kernel 2.6]
  #  $/sbin/insmod rt73.ko
  #  $/sbin/ifconfig rausb0 inet YOUR_IP up
====================================================================================

engado ésta información:
root@trisqel:/home/xosem# iwlist wlan0 scanning
wlan0   Interface doesn't support scanning : Network is down // ESTE SUPONSE QUE É O DISPOSITIVO USB-WIFI.
GRACIAS POLA AXUDA ¡¡¡¡¡
Trisquel
Offline
Joined: 12/21/2004

Estas duas liñas

INSTALL /usr/src/RT73_Linux_STA_Drv1.0.3.6/Module/rt73.ko
DEPMOD 2.6.18.6trisquel

indican que o driver compílase e instálase correctamente. Agora temos que ver de facelo funcionar... :(

Proba a executar isto:

sudo rmmod rt73
sudo dmesg -c > /dev/null
sudo modprobe rt73
sudo ifconfig wlan0 up
iwlist scan
dmesg

e envía o resultado.

XoseM
Offline
Joined: 03/01/2007

por partes:

 
root@trisquel:/home/xosem# sudo rmmod rt73
root@trisquel:/home/xosem# sudo dmesg -c > /dev/null
root@trisquel:/home/xosem# sudo modprobe rt73
root@trisquel:/home/xosem# sudo ifconfig wlan0 up
SIOCSIFFLAGS: Non hai tal dispositivo
root@trisquel:/home/xosem# iwlist scan
lo    Interface doesn´t support scanning.

wmaster0 Interface doesn´t support scanning : Operation not supported

wlan0  Interface doesn´t support scanning : Network is down

root@trisquel:/home/xosem# dmesg
rtusb init ====>
usbcore: registered new driver rt73
root@trisquel:/home/xosem#

Antes de ésto, encendín o ordenador e fun facer outras cousas e ó volver pulsei no icono de NetworkManager (xunto ó reloxio) e buscou unha conexión de rede ('rede cableada' poñía) e ó darlle a "Información de la conexión" víase o que aparece en esta imaxe (722kb., non a editei). Polo tanto algún avance fixemos ainda que esos parámetros de conexión non coinciden con ningunha rede activa que eu coñeza. De tódolos xeitos, fun á configuración da rede, metín os datos como ip estática (os que debería ter) e tamén probei a deixar DHCP e poñendo só a dns do servidor da rede e en ningún dos dous casos se conectou nin volvín a poder ver (non estaba disponible) a "información de la conexión".

gracias outra vez, e sinto non ter os coñecementos mínimos para poder axudar dun xeito máis eficaz pola miña parte.

Trisquel
Offline
Joined: 12/21/2004

Pois a verdade e que non sei que máis cousas aconsellarte sen ter unha tarxeta para probala. Asi que imos mercar unha, e trastear ata que funcione. Mantereivos informados.

XoseM
Offline
Joined: 03/01/2007

gracias por intentar axudarme.

seguirei lendo e trasteando.

saúdos