problemas con inthernet

2 replies [Last post]
redeinformatica
Offline
Joined: 06/25/2007

teño unha placa base de GIGABYTE en concreto a modelo GA-945P-S3 e non me vai inthernet co trisquel

trisquel@rede:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub (rev 81)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL PCI Express Root Port (rev 81)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Aud io
Controller (rev 01)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (r ev 01)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (r ev 01)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #1 (rev 01)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #3 (rev 01)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #4 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Control ler (rev
01)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev e1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bri dge (rev
01)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage
Controller IDE (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 01)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV370 [Sapphire X550 Sil ent]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV370 secondary [Sapphire X550 Silent]
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI E xpress
Gigabit Ethernet controller (rev 01)

trisquel@rede:~$ /sbin/ifconfig -a
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:300 (300.0 b) TX bytes:300 (300.0 b)

Trisquel
Offline
Joined: 12/21/2004

O comando que fai falla para saber a información que precisamos é lspci, non ispci. Significa LS (list) PCI, e lista os dispositivos do bus pci.

Trisquel
Offline
Joined: 12/21/2004

Proba a cargar manualmente o driver co seguinte comando:

sudo modprobe r8169

Logo proba co comando /sbin/ifconfig de novo. Se aparece unha nova interface "eth0" está arranxado. Nese caso executa isto:

sudo bash -c "echo r8169 >> /etc/modules"

Para que os cambios se apliquen permanentemente.