¿Baixo qué licencia distribúese Trisquel?

Trisquel é un conxunto de paquetes de software libre -baixo os criterios da Free Software Foundation-. Para ler a licencia de cada paquete concreto consulte /usr/share/doc/[nome do programa]/copyright.

O usuario ten dereito a copiar, modificar e redistribuir este software, así coma utilizalo en cualquer número de ordenadores e para calquer propósito.

Trisquel distribúese coa esperanza de que sexa útil, pero SEN NINGUNHA GARANTÍA, incluso sen a garantía MERCANTIL implícita ou sen garantir a CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.