Consellos para composición

formatos de entrada:
 • HTML:
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.
  • Os enderezos de páxinas web e os de correo electrónico son convertidos automaticamente en enlaces.
  • Etiquetas HTML permitidas: <img> <video> <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <h5> <pre> <strike>

   Este sitio web permite contido HTML. Mentres que aprender HTML pode resultar intimidatorio, aprender como se usa un conxunto moi básico de etiquetas HTML é moi sinxelo. Esta táboa amosa exemplos para cada etiqueta que se permite neste sitio web.

   Para mais información, ver as especificacións de HTML do W3C, ou usa un buscador para atopar páxinas que expliquen HTML.

   Descrición da EtiquetaO que se escribeO que se obtén
   No hai axuda dispoñible para a etiqueta img.
   No hai axuda dispoñible para a etiqueta video.
   As anclas se usan para facer enlaces a outras páxinas.<a href="https://trisquel.info">Trisquel GNU/Linux</a>Trisquel GNU/Linux
   Enfatizado<em>Enfatizado</em>Enfatizado
   Forte<strong>Forte</strong>Forte
   Cita<cite>Cita</cite>Cita
   Texto codificado empregado para amosar código fonte de programación<code>Codificado</code>Codificado
   Lista desordenada - use <li> para comezar cada elemento da lista<ul> <li>Primeiro elemento</li> <li>Segundo elemento</li> </ul>
   • Primeiro elemento
   • Segundo elemento
   Lista ordenada - use o &tl;li> para comezar cada elemento da lista<ol> <li>Primeiro elemento</li> <li>Segundo elemento</li> </ol>
   1. Primeiro elemento
   2. Segundo elemento
   As listas de definicións son similares a outras listas HTML. <dl> da comezo á lista de definicións, <dt> da comezo a cada termo definido e <dd> da comezo á descrición da definición.<dl> <dt>Primeiro termo</dt> <dd>Primeira definición</dd> <dt>Segundo termo</dt> <dd>Segunda definición</dd> </dl>
   Primeiro termo
   Primeira definición
   Segundo termo
   Segunda definición
   Encabezado<h2>Subtítulo</h2>

   Subtítulo

   Encabezado<h3>Subtítulo tres</h3>

   Subtítulo tres

   Encabezado<h4>Subtítulo catro</h4>

   Subtítulo catro

   Encabezado<h5>Subtítulo cinco</h5>
   Subtítulo cinco
   Preformatado<pre>Preformatado</pre>
   Preformatado
   No hai axuda dispoñible para a etiqueta strike.

   Os caracteres menos habituais poden ser introducidos directamente sen problemas.

   Se atopa problemas, tente usar entidades de caracteres HTML. Un exemplo común é &amp;, para o carácter &. Ten unha lista completa das entidades HTML na páxina . Algúns dos caracteres dispoñibles son:

   Descrición do carácterO que se escribeO que se obtén
   Ampersand&amp;&
   Maior que&gt;>
   Menor que&lt;<
   Comiñas (")&quot;"
  • As liñas e os parágrafos son recoñecidos automaticamente. As etiquetas <br /> para o salto de liña e <p> e </p> para abrir e pechar o parágrafo son inseridas automaticamente. Se os parágrafos non son recoñecidos, simplemente engada un par de liñas baleiras.
  • References to project issues in the form of [#1234] (or [#1234-2] for comments) turn into links automatically, with the title of the issue appended. The status of the issue is shown on hover. If '@' is appended (e.g. [#1234@]), the user the issue is assigned to will also be printed.
 • Wiki:
  • You can use Mediawiki syntax. It is possible that not all formatting options are supported at the moment.

   You can link to internal content by using the title of a node. Use [[Node Title]] to link to the node with the corrseponding name. An alternate title can be specified like this: [[Node Title|Link title]]

   External links are detected automatically. So just type http://example.com for the link. If you want a different title, use the following syntax: [http://example.com some link title].

   You can use interwiki links. Type [[site:Page Title]] to link to a page on a different site. You can use the following interwiki links:

   • path: Local drupal path - mapped to /gl/%s
   • gdo: groups.drupal.org - mapped to http://groups.drupal.org/freelinking/%s
   • wp: Wikipedia - mapped to http://en.wikipedia.org/wiki/%s

   Images are included with [[Image:filename]]. You can link to uploaded image nodes with [[Image:node title]].
   Special image formatting can be done via [[Image:name|alignment|size|caption]] where any of additional information is optional. alignment is one of left, center or right. Size is in the format 80px or 80x70px. The caption is arbitrary text. See the wikipedia help for the full syntax, but be aware that frames and description text is not supported.