SynFig Studio - Fallo de segmentación

Proxecto:Trisquel
Componente:Programs
Categoría:informe de erro
Prioridade:normal
Asignado:Sen asignar
Estado:closed
Descrición

===========================
Info paquete

Package: synfigstudio
Priority: extra
Section: universe/graphics
Installed-Size: 4804
Maintainer: Ubuntu MOTU Developers <name at domain>
Original-Maintainer: Debian Synfig Maintainers <name at domain>
Architecture: i386
Version: 0.61.08-1ubuntu1
===========================
Error (desktop)

$ synfigstudio

Synfig Studio: comenzando aplicación...

Fallo de segmentación
===========================
Bug LP Ubuntu

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/synfigstudio/+bug/277926
(Resuelto en Karmic Koala)
===========================
Resuelto con:

http://download.tuxfamily.org/morevna/morevnapackage/binaries/0.61.09/synfigstudio_0.61.09-2113.binary.1_i386.deb
===========================

Sáb, 08/28/2010 - 16:28
Versión:»
Estado:active» closed

Resuelto en Taranis / Solved on Taranis:)