Revisión de Download de Dom, 11/09/2014 - 05:13

As revisións permítenlle rastrexar as diferenzas que hai entre distintas versións dunha entrada.

Selecciona unha edición:

Trisquel 7.0 LTS Belenos

  • Data de publicación: 11/03/2014 - 18:09
  • Descargas: 335556
Trisquel
  • 1.5GB Live DVD iso image
  • GNOME desktop
  • 50 language translations preinstalled1
Trisquel Mini
  • 600MB Live CD iso image
  • LXDE desktop
  • English and Spanish translations preinstalled1
Trisquel Sugar TOAST
  • 500MB Live CD iso image
  • Sugar learning environment

Selecciona unha versión:

64 bits, en PCs compatibles, funciona máis rápido e permite o uso de máis RAM.
32 bits, compatible con tódolos PCs dende Pentium Pro, incluindo os de 64 bits.

Esta selección non se terá en conta o descargar un DVD de fontes.

Selecciona un mirror:

Podes axudarnos descargando o torrent e facendo de semente!

Total downloads since the 2.0 release: 1011158


Licencia e garantía

Os programas incluídos nos nosos servidores son software libre; os términos exactos para cada programa están descritos nos arquivos individuais en /usr/share/doc/*/copyright. Este software distribúese sen NINGUNHA GARANTIA, ata onde está permitido polas leis aplicables.