Trisquelizar as imaxes de arrinque de varias aplicacións

Reemplazar as imaxes de arrinque estándar de OpenOffice.org, GIMP y Exaile con outras coa imaxe de Trisquel a xogo co artwork desa versión.

Funds: €20
100%
Cost: €20