trisquel 8.0

Notas da versión

This is the 8.0 LTS Flidas release