trisquel-mini 6.0

Notas da versión

This is the 6.0 LTS Toutatis release