trisquel-mini 7.0

Notas da versión

This is the 7.0 LTS Belenos release