Descomprimindo RAR con Trisquel

5 respostas [Última entrada]
Neeno
Desconectado
Joined: 11/05/2006

Certo é que se trata dun formato propietario. Pero se temos algún arquivo rematado en .rar, seguramente o de que sexa un formato propietario ou non tíranos do rabo. O que queremos é descomprimilo para ve-lo seu contido

Ben, para poder facelo é sorprendentemente sinxelo, fánse estes pasos unha vez e xa está para sempre:

1º Descargarse o arquivo rarlinux-3.6.0.tar.gz, ou a versión que esté cando ti chegues para descargalo da web http://winrar.com.es/descargas. Para que sexa máis doado de explicar descargamolo na carpeta ~/Descargas/ ainda que vale calquera.

2º Co navegador de arquivos imos ata a carpeta Descargas dentro do noso home.
A min polo menos se me descargou o arquivo pero o nome entre comiñas. Teremos que quitalas. Así que o renomeamos por exemplo a rarlinux.tar.gz (o importante é conserva-la extensión, o nome da igual). E có botón dereito eleximos "Extraer aqui". Crearáse dentro do mesmo directorio outro que se chama "rar"

3º Nun terminal, entramos na carpeta "rar" que descomprimimos antes:
cd ~/Descargas/rar

4º E por último:
sudo make install
É importante facelo como superusuario, por iso poñemos sudo ó principio, porque se copiarán arquivos a directorios nos que só o root ten permisos de escritura.

E xa está, a partir de agora, no mesmo navegador de arquivos collemos calquera arquivo rar e podemos descomprimilo sinxelamente có botón dereito, "Extraer aqui"

Case me esquezo, xa podes borrar o arquivo rarlinux.tar.gz e a carpeta rar dentro do voso directorio Descargas

Trisquel
Desconectado
Joined: 12/21/2004

O formato do rar é propietario, pero Trisquel pode descomprimir aquivos rar das versións 1 e 2 co paquete "unrar-free" que ten instalado.

Neeno
Desconectado
Joined: 11/05/2006

Puxen este comentario aqui, porque xa me fallou o unrar-free (esquezaeume poñelo). E tiven que buscar na web un método para poder descomprimir un arquivo rar en concreto. Como é sabido os usuario de windows que comprimen en rar usan o programa winrar. Así que creo que o método proposto, ademáis de non ser demasiado complicado, da solución a case que todo-los arquivos rar q hoxe en día se poidan topar (sobre todo das redes p2p).

Estou dacordo en que non quedará listo para actualizarse automáticamente, pero o resultado para o usuario ven sendo o mesmo.

Quiza sería convinte cambia-lo título por algo como "Descomprimir rar cando unrar-free falla". Deixo isto a túa elección

joao_panda
Desconectado
Joined: 08/31/2010

Muito obrigado velho!!!

chesstercl
Desconectado
Joined: 05/28/2010

7zip?

2010/9/4 <name at domain>

> Muito obrigado velho!!!
>

Vicente Herrera Cobo
Desconectado
Joined: 05/08/2009

On Sat, Sep 04, 2010 at 02:40:03PM -0400, Juan Manuel Barra Valdebenito wrote:
> 7zip?

No, ese en particular no. Es un programa para MS Windows, libre, pero
con la restricción de unRAR. No recomendar dicha software, por favor.

http://www.7-zip.org/license.txt

Por otro lado, a día de hoy, NO EXISTE software libre para
descomprimir archivos RAR v.3 y superior.

La FSF mantiene una lista de proyectos de alta prioridad para el
software libre, y entre ellos, está la necesidad de tener un
descompresor de archivos RARv.3 libre.

http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/index_html/#rarv3

Saludos.