xul-ext-torbirdy : Depends: thunderbird (>= 10.0)

Proxecto:Trisquel
Versión:8.0
Componente:Packages
Categoría:informe de erro
Prioridade:normal
Asignado:Sen asignar
Estado:active
Descrición

I feel like Icedove should be an acceptable dependency for Torbirdy.

https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy