Instalación OEM

Unha forma de fácil e práctica de distribuir software libre sen maiores complicacións é vender equipos de computación con Trisquel pre-instalado.

Esta práctica deixa do lado do persoal técnico a selección de hardware cuias especificacións sexan compatibles con software libre e do lado do usuario a configuración inicial de usuario tales como idioma, ubicación, nome do usuario, nome do equipo e contrasinais.

Pasos para unha instalación OEM:

1. Descargar-la Imáxe ISO, copiala nun CD ou nun Dispositivo USB e instalar normalmente.

2. Utilizamo-los seguintes datos para a instalación:

 • Nome de Usuario: OEM
 • Nome para inicio de sesión: oem
 • Contrasinal:123456 (pode ser calqueira)
 • Nome da Máquina ou equipo: oem

3. Iniciar sesión, conectar a internet e instala-las actualizacións do sistema que correspondan.

4. Instala-las aplicacións que se requiran ou se consideren convintes de acordo o uso probable que lle dará o equipo séu usuario final.

5. Nunha terminal executamos:

  sudo aptitude install oem-config
  sudo aptitude install oem-config-gtk
Isto instalará os paquetes necesarios para a configuración OEM do equipo.

6. Reiniciamos o equipo.

7. Nunha terminal executamos:

  sudo oem-config-prepare
Isto prepará o equipo para a súa configuración polo novo usuario a próxima vez que se encenda.

NOTAS:

 • Seleccione a descarga de Trisquel segundo a arquitectura do computador.
 • O usuario oem é borrado no momento de realiza-la configuración do novo usuario.
 • Se o considera pertinente, clone ou faga unha imáxe do disco duro do equipo para facilita-la replicación da configuración realizada e poder utilizala notros equipos.
 • A excepción da arquitectura (i686 óu amd64) poderá utiliza-la misma imáxe en calquer equipo cuio hardware sexa compatible con Software Libre.

Revisión

03/16/2011 - 15:42
kenkeiras