Logotipo

O noso logotipo é o https://secure.wikimedia.org/wikipedia/gl/wiki/Tríscele, un símbolo celta de evolución e sabedoría.

O noso Tríscele asemellase ao logotipo de Debian, como unha maneira de recoñecer a distribución na cal baseouse o noso proxecto.

O color base que usamos é #004DB1 e o tipo de letra é Droid Sans.

http://trisquel.info/files/logo.png

Pode descarga-lo arquivo vectorial SVG e un arquivo PNG máis grande. Tamén hay unha versión do tríscele só.

Versión compacta

http://trisquel.info/files/trisquel-logo-compact.png

Descargue o arquivo SVG.

Copyright, marca e licenza

"Trisquel" e o logotipo de Trisquel son marcas rexistradas de Rubén Rodríguez Pérez. Spanish Trademark and patent office, file M 2855910, Niza class 09. http://www.oepm.es

Imaxe rexistrada oficialmente:
http://consultas2.oepm.es/WSLocalizador/GeneracionImagenServlet?numeroMarca=M2855910

O logotipo (sen o nome) pódese usar segundo os termos da licenza GNU GPL:

  Copyright © 2004 Rubén Rodríguez Pérez

  Este programa é software libre: pode redistribuilo e modificalo
  segundo os termos da Licenza Pública Xeral de GNU publicada pola
  Fundación do Software Libre, xa sexa a versión 3 da licenza, ou
  (a sua elección) cualqueira outra versión.

  Este programa distribuiese coa esperanza de que sexa útil,
  pero NON TEN GARANTÍA; nin sequera a garantía implícita
  MERCANTIL ou de IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Para
  obter máis detalles vexa a Licenza Pública Xeral de GNU.

  Vostede debeu recibir unha copia da Licenza Pública Xeneral de
  GNU xunto con este programa. Se non, vaia a <http://www.gnu.org/licenses/>.

Debido a asuntos de marca, o logotipo que incluie o nome pódese usar segundo a seguinte licencia:

  Copyright © 2004 Rubén Rodríguez Pérez

  Calqueira persoa pode usar este logotipo ou calqueira versión
  modificada do mesmo para referirse o proxecto Trisquel, pero isto
  non implica ningún respaldo de parte do proxecto.

  Se vostede usa a imaxe nunha páxina web, agradeceríamoslle se pode
  enlazala a http://trisquel.info/.

Banners e botóns

Axúdenos a promover a nosa distribución poñendo este banner no seu sitio web ou na sua firma dixital:

Descarga Trisquel GNU/Linux

Unha barra de usuario, ideal para firmas en foros:

Botóns pequenos:

Descarga Trisquel GNU/Linux

Todas estas imaxes pódense usar segundo a licenza Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 (Atribuir a Art4Trisquel).

Revisión

02/25/2011 - 23:56
kenkeiras
12/27/2011 - 16:12
Khany
06/05/2016 - 07:04
Ker Tris