Repositorio de paquetes

Ata a versión 2.0, Trisquel empregaba Debian Stable coma base para o desenvolvemento, empregando exclusivamente os paquetes da rama main, que está libre de software privativo. En 2008 comezouse o desenvolvemento da versión 2.0, baseada en Ubuntu LTS. Debido a que esta última inclúe software privativo na sección main, Trisquel dispón de repositorios propios que só inclúen software libre.

A configuración de apt para Trisquel 2.0 é a seguinte:

deb http://archive.trisquel.info/trisquel robur main extras
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel robur main extras
deb http://archive.trisquel.info/trisquel robur-updates main extras
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel robur-updates main extras
deb http://archive.trisquel.info/trisquel robur-security main extras
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel robur-security main extras
deb http://archive.trisquel.info/trisquel robur-backports main extras
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel robur-backports main extras
A configuración de apt para Trisquel 3.0 é a seguinte:
deb http://archive.trisquel.info/trisquel dwyn main extras
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel dwyn main extras
deb http://archive.trisquel.info/trisquel dwyn-updates main extras
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel dwyn-updates main extras
deb http://archive.trisquel.info/trisquel dwyn-security main extras
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel dwyn-security main extras
deb http://archive.trisquel.info/trisquel dwyn-backports main extras
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel dwyn-backports main extras
A configuración de apt para Trisquel 3.5 é a seguinte:
deb http://archive.trisquel.info/trisquel awen main
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel awen main
deb http://archive.trisquel.info/trisquel awen-updates main
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel awen-updates main
deb http://archive.trisquel.info/trisquel awen-security main
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel awen-security main
deb http://archive.trisquel.info/trisquel awen-backports main
deb-src http://archive.trisquel.info/trisquel awen-backports main
Antes Trisquel 3.5 houbo unha rama principal que incluía os paquetes pre-instalado nunha das versións diferentes, así como a rama extras que inclúen todos os programas dispoñibles nos repositorios de Ubuntu, con algunhas adicións. Todo o software xa está consolidada en un repositorio main. O repositorio ten paquetes para as arquitecturas i386 e amd64.

Mirrors

Universidade de A Coruña

Este é o primeiro mirror oficial da distro, mantido pola Oficina de Software Libre da Universidade de A Coruña.

As imáxes .iso atópanse en http://ftp.udc.es/mirror/trisquel-iso/.

Esta é a configuración do apt para o rama 2.x:
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel robur main extras
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel robur main extras
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel robur-updates main extras
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel robur-updates main extras
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel robur-security main extras
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel robur-security main extras
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel robur-backports main extras
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel robur-backports main extras
Esta é a configuración do apt para o rama 3.x:
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel dwyn main extras
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel dwyn main extras
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel dwyn-updates main extras
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel dwyn-updates main extras
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel dwyn-security main extras
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel dwyn-security main extras
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel dwyn-backports main extras
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel dwyn-backports main extras
Esta é a configuración do apt para o rama 3.5.x:
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel awen main
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel awen main
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel awen-updates main
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel awen-updates main
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel awen-security main
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel awen-security main
deb http://ftp.udc.es/mirror/trisquel awen-backports main
deb-src http://ftp.udc.es/mirror/trisquel awen-backports main

Revisión

05/17/2009 - 00:16
Trisquel
04/02/2010 - 21:03
AndrewT