Migrar de Ubuntu a Trisquel sen reinstalar

Éste guión automatiza tódo-los pasos que son necesarios para migrar dende cualqueira versión de Ubuntu que teña una contraparte en Trisquel sen ter que reinstalar todo o sistema. Reemprazará o núcleo por Linux-libre, eliminará o maior número de paquetes non libres que sexa posible e instalará o conxunto de paquetes por defecto de Trisquel.

Copia o guión nun arquivo, chámao "trisquelize.sh" e córreo con "sudo sh trisquelize.sh".

Notas:

 • Edita as variables MIRROR, RELEASE e EDITION se é necesario.
 • O contenido de éstas variables son os necesarios para migrar dende Ubuntu 10.04 a Trisquel 4.0.
 • ¡Nunca inténtes correr o guión nunha versión de Ubuntu que non teña a súa contraparte en Trisquel! Pregunta nos foros se non estás seguro.
 • O guión tenta elimina-los paquetes non libres conocidos nos repositorios main e universe de Ubuntu; todos los demás manteranse.
 • Se o disco está cifrado asegúrate de ter a crave en claro escrita en caso de que algo vaia mal.
 • É recomendable facer copias de seguridade.
 • O guión conten algunas líñas longas, pensa se ti podes modificalo.
 • Se algo vai mal e necesitas axuda, copia o contenido de /var/log/trisquelize.log en http://trisquel.pastebin.com e pregunta no foro escribindo o enlace ó teu rexistro en pastebin.
 • Recomendamoste que te unas o canal IRC #trisquel en irc.freenode.net durante o proceso, por se nalgún momento necesitas axuda.

#!/bin/bash
#
#  Copyright (C) 2010 Rubén Rodríguez <ruben@trisquel.info>
#
#  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#
#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#  GNU General Public License for more details.
#
#  You should have received a copy of the GNU General Public License
#  along with this program; if not, write to the Free Software
#  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
#

if ! touch /etc/apt/sources.list 2>/dev/null
then
echo You need to run this script with sudo!
echo Try: sudo sh $0
fi

# Edit this lines if you want to use a different mirror, release or edition.
# Available editions are trisquel and trisquel-mini
MIRROR="http://es.archive.trisquel.info/trisquel/"
RELEASE="taranis"
EDITION="trisquel"

cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.ubuntu-orig
cat << EOF > /etc/apt/sources.list
deb $MIRROR $RELEASE main
deb $MIRROR $RELEASE-security main
deb $MIRROR $RELEASE-updates main
#deb $MIRROR $RELEASE-backports main
deb-src $MIRROR $RELEASE main
deb-src $MIRROR $RELEASE-security main
deb-src $MIRROR $RELEASE-updates main
#deb $MIRROR $RELEASE-backports main
EOF

rm /etc/apt/sources.list.d/*

cat << EOF > /etc/apt/preferences.d/pinning
Package: *
Pin: release o=Trisquel
Pin-Priority: 1001
EOF

export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update 2>&1 | COLUMNS=500 tee /var/log/trisquelize.log
apt-get -y --force-yes install trisquel-keyring 2>&1 | COLUMNS=500 tee -a /var/log/trisquelize.log
apt-key add /var/lib/apt/keyrings/trisquel-archive-keyring.gpg 2>&1 | COLUMNS=500 tee -a /var/log/trisquelize.log
apt-get remove --purge plymouth-theme-ubuntu 2>&1 | COLUMNS=500 tee -a /var/log/trisquelize.log
apt-get remove --purge plymouth-theme-ubuntu-text 2>&1 | COLUMNS=500 tee -a /var/log/trisquelize.log
apt-get -y --force-yes dist-upgrade 2>&1 | COLUMNS=500 tee -a /var/log/trisquelize.log
apt-get install -y --force-yes --no-install-recommends $EDITION $EDITION-recommended 2>&1 | COLUMNS=500 tee -a /var/log/trisquelize.log
apt-get install -y --force-yes --no-install-recommends linux-image-generic 2>&1 | COLUMNS=500 tee -a /var/log/trisquelize.log
rm /etc/apt/preferences.d/pinning

echo -------------------------------------------
echo All Trisquel packages succesfully installed.
echo Your system may still have some non-free packages installed,
echo I\'ll now ask you for removal, one by one.
for i in aee afio app-install-data-commercial app-install-data-partner app-install-data-ubuntu b43-fwcutter capiutils chromium-browser chromium-browser-dbg chromium-browser-inspector chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg chromium-codecs-ffmpeg-dbg chromium-codecs-ffmpeg-extra chromium-codecs-ffmpeg-extra-dbg chromium-codecs-ffmpeg-nonfree chromium-codecs-ffmpeg-nonfree-dbg d4x-common envyng-core envyng-gtk envyng-qt fglrx-modaliases firefox-3.5-branding firefox-branding freesci freesci-doc gstreamer0.10-pitfdll helix-player ipppd isdnactivecards isdneurofile isdnlog isdnlog-data isdnutils isdnutils-base isdnutils-doc isdnutils-xtools isdnvbox isdnvboxclient isdnvboxserver ivman jockey jockey-common jockey-gtk jockey-kde libmoon libmoonlight-desktop2.0-cil-dev libmoonlight-gtk3.0-cil libmoonlight-system-windows-controls2.0-cil libmoonlight-system-windows3.0-cil libmoonlight-windows-desktop3.0-cil libubuntuone libubuntuone-1.0-1 libubuntuone-dev libubuntuone1.0-cil libubuntuone1.0-cil-dev monodoc-moonlight-manual moon moonlight-plugin-core moonlight-plugin-mozilla moonlight-tools moonlight-web-devel mozilla-helix-player ndisgtk ndiswrapper ndiswrapper-common ndiswrapper-utils-1.9 nvidia-173-modaliases nvidia-180-modaliases nvidia-185-modaliases nvidia-96-modaliases nvidia-common nvidia-current-modaliases nvidia-settings ophcrack ophcrack-cli pdftk pppdcapiplugin rman scribus-ng-doc scsi-firmware linux-firmware software-center tatan ubufox ubuntuone-client ubuntuone-client-gnome ubuntuone-client-tools ubuntuone-storage-protocol user-mode-linux vrms
do
echo WARNING: non-free package found: $i
echo Do you want to remove it?
apt-get remove --purge $i
done

echo -------------------------------------------
echo System succesfully Trisquelized!
echo If you want to use the Trisquel default desktop layout and
echo other gconf settings, run this as user:
echo gconftool --recursive-unset /apps

Revisión

03/02/2011 - 22:54
kenkeiras