Versións

Esta é unha lista de todas as versións released anteriormente de Trisquel.

Revisión

04/15/2010 - 00:44
AndrewT