Versións

Esta é unha lista de todas as versións released anteriormente de Trisquel.

Revisión

04/14/2010 - 23:44
AndrewT